ul. Odkryta1 /187, 03-140 Warszawa NIP 634-22-66-678, REGON 2738199961
tel.. (0-22)3812806 tel. kon 661399617 e-mail: biuro@baudart.pl

ORGANIZUJEMY

- wycieczki do Francji,
- pobyty we Francji (oferta indywidualna),
- wycieczki szkolne do Francji i po Polsce,
- wycieczki dla zakładów pracy na zamówienie,
- wyjazdy na profesjonalne wystawy i targi we Francji,
- staże i praktyki dla studentów we Francji.
SPRZEDAJEMY
- rezerwacje hoteli na całym świecie,
- bilety autokarowe,
- bilety promowe,
- imprezy turystyczne innych biur,
- karty Euro 26.
biuro@baudart.pl